W czym możemy Ci pomóc?

Masz kłopot z zakupioną licencją? Posiadane przez Ciebie rozwiązanie „nagle przestało działać”?
Nie wiesz, gdzie znaleźć w zakupionym programie konkretną funkcjonalność? A może chcesz
skonfigurować UTM, Firewall czy DLP i przydałaby Ci się do tego jasna instrukcja działania?
Zgłoś się do nas! Na pewno Ci pomożemy!

Formularz zgłoszeniowy

locked
locked
locked
warning
warning
warning
(pdf)
warning
warning
warning
warning
warning
warning
Sprawdź, kto będzie administratorem Twoich danych (więcej)

Administratorem danych osobowych podanych powyżej jest DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478) przy ul. Pszczyńskiej 15. Podstawą prawną przetwarzania danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b i f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania jest marketing bezpośredni towarów lub usług administratora danych lub producentów rozwiązań i usług znajdujących się w ofercie administratora. Wyrażenie zgody, wynikające z art. 6 ust. 1 lit a) RODO jest dobrowolne i brak zgody nie wpływa na wykonanie usługi. Podanie ww. danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jest także dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi. W przypadku generowania wersji testowych lub zakupu, podane wyżej dane będą przetwarzane przez producenta danego rozwiązania. Zostałem poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (Prawo do zapomnienia), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podane wyżej dane, podane w celu wykonania usługi, będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, której stroną jest Klient, a po jej zakończeniu do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, do momentu wyrażenia sprzeciwu. DAGMA, na podstawie art. 37 RODO wyznacza Inspektora Ochrony Danych, wskazując następujące dane kontaktowe: Karolina Kraśniewska, adres e-mail: [email protected]. Dodatkowe informacje znajdują się w https://dagma.eu/pl/privacy.

Wsparcie techniczne dla posiadaczy aktywnych licencji

Kupiłeś rozwiązanie ESET, Stormshield, Safetica, Acronis, Senhasegura z oficjalnej dystrybucji w Polsce? Gratulacje! Od dnia zakupu zyskałeś dostęp do profesjonalnego wsparcia technicznego w języku polskim. Jeśli zakupiłeś rozwiązanie z licencją terminową, z pomocy technicznej możesz korzystać do końca ważności posiadanej licencji. Jeśli z kolei zakupiłeś rozwiązanie z licencją bezterminową, ze wsparcia technicznego możesz korzystać do daty ważności posiadanego serwisu.

Pomoc techniczną realizuje zespół certyfikowanych inżynierów dystrybutora wskazanych rozwiązań, firmy DAGMA Bezpieczeństwo IT. To jedni z najlepszych ekspertów bezpieczeństwa IT w kraju!

POBIERZ REGULAMIN ŚWIADCZENIA SUPPORTU (PDF)

Sprawdź co obejmuje wsparcie techniczne dla posiadaczy aktywnych licencji
 • Obsługę zgłoszeń dotyczących potencjalnie nieprawidłowego działania oprogramowania lub urządzeń.
 • Obsługę zgłoszeń dotyczących problemów z aktualizacją silnika antywirusowego, oprogramowania, funkcji i modułów oprogramowania oraz firmware’u urządzeń.
 • Obsługę zgłoszeń dotyczących rejestracji licencji oprogramowania i urządzeń oraz odzyskiwania licencji na oprogramowanie i urządzenia.
 • Obsługę zgłoszeń dotyczących problemów z potencjalnie niewłaściwą konfiguracją oprogramowania lub urządzeń oraz błędów w oprogramowaniu i firmware’u urządzeń.
 • Obsługę zgłoszeń dotyczących złośliwego oprogramowania – realizowana przez Laboratorium Antywirusowe firmy DAGMA:
 • Raportowanie i rozwiązywanie problemów dotyczących tzw. False positive;
 • Analiza potencjalnie niewykrytego złośliwego oprogramowania;
 • Prośby o usunięcie / dodanie adresów IP / domen z / do czarnej listy w chmurze producenta;
 • Prośby o weryfikację strony www / pliku pod kątem złośliwego oprogramowania;
 • Prośby o weryfikację możliwości odszyfrowania danych zablokowanych przez ransomware.
 • Obsługę zgłoszeń dotyczących problemów z działaniem portali producentów oprogramowania i urządzeń.
 • Obsługę zgłoszeń dotyczących pobierania oprogramowania i firmware’u dla urządzeń.
 • Obsługę zgłoszeń dotyczących problemów występujących przy instalacji oprogramowania.
 • Obsługę zgłoszeń dotyczących udostępnienia dokumentacji dla oprogramowania lub urządzeń.
 • Obsługę zgłoszeń dotyczących błędów w dokumentacji dla oprogramowania lub urządzeń.
Sprawdź czego nie obejmuje standardowe wsparcie
 • Instalacji, usuwania, zmiany oprogramowania na życzenie Użytkownika.
 • Wykonywania za Użytkownika instrukcji wysłanych przez inżyniera wsparcia, a mających na celu zdiagnozowanie lub rozwiązanie przyczyny problemu.
 • Wdrażania urządzeń na życzenie Użytkownika.
 • Wykonywania/zmiany konfiguracji oprogramowania i urządzeń na życzenie Użytkownika.
 • Opracowania nowej funkcjonalności oprogramowania lub urządzenia na życzenie Użytkownika.
 • Udzielania wsparcia dotyczącego systemów operacyjnych lub aplikacji urządzeń firm trzecich, niebędących w ofercie firmy DAGMA.
 • Dokonywania zmian w systemie operacyjnym Użytkownika, jego urządzeniach lub aplikacjach firm trzecich.
 • Czyszczenia komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem lub odzyskiwania danych utraconych w wyniku działania takiego oprogramowania.
 • Analizy i opisywania działania złośliwego oprogramowania.
 • Badania przyczyn infekcji złośliwym oprogramowaniem.
 • Wsparcia świadczonego w miejscu zamieszkania lub siedzibie Użytkownika.
 • Wsparcia świadczonego w formie połączeń zdalnych, chyba że inżynier wsparcia uzna to za konieczne.
 • Udzielania wsparcia przez telefon inny, niż wskazany numer infolinii wsparcia oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych czy komunikatorów.
 • Integracji oprogramowania i urządzeń z aplikacjami czy urządzeniami firm trzecich.
 • Weryfikacji/badania wydajności oprogramowania i urządzeń na życzenie Użytkownika.
 • Opisywania funkcjonalności Oprogramowania i Urządzeń na życzenie Użytkownika.
 • Szkoleń z zakresu działania oprogramowania, urządzeń a także ich konfiguracji lub bezpieczeństwa danych i sieci komputerowych.
 • Audytów sieci, konfiguracji oprogramowania i urządzeń.
 • Wystawiania oficjalnej opinii dotyczącej przyczyn problemu/stanowiska producenta.
Firma DAGMA nie realizuje wsparcia technicznego w następujących przypadkach:
 • Nie są spełnione minimalne wymagania systemowe/sprzętowe określone przez producenta oprogramowania lub urządzenia.
 • Instalacja oprogramowania lub urządzenia następuje w niezalecanym/niewspieranym środowisku sprzętowym lub aplikacyjnym.
 • Problem dotyczy oprogramowania lub urządzenia, które nie jest już obsługiwane z uwagi na zakończenie wsparcia przez producenta.
 • System operacyjny nie jest wspierany przez jego producenta.
 • Uzasadnionego podejrzenia, że oprogramowanie nie jest legalne lub nie pochodzi z autoryzowanego polskiego kanału dystrybucji.
 • Licencja na oprogramowanie lub urządzenie wygasła lub nie posiada opcji wsparcia (licencja bez serwisu).
 • Użytkownik nie prześle wymaganych logów/konfiguracji/raportów koniecznych do analizy/ odtworzenia problemu i realizacji wsparcia technicznego.
 • Użytkownik nie wykona instrukcji/wykona niewłaściwie instrukcje zalecone przez inżyniera wsparcia lub dokumentację producenta.
 • Problemu nie uda się odtworzyć zarówno przez inżyniera wsparcia technicznego jak i producenta.
 • Użytkownik posługuje się językiem obraźliwym lub wulgarnym.
Tysiące zadowolonych klientów

Każdego miesiąca rozwiązujemy ponad 1 500 zgłoszonych nam spraw – od prostych próśb o pomoc w weryfikacji poprawności działania programu, po potwierdzenie prawidłowej konfiguracji konkretnego modułu w danym rozwiązaniu.

Nasi klienci są zadowoleni z udzielonej im pomocy - aż 95% korzystających z naszego wsparcia technicznego, wystawia nam najwyższą możliwą notę w badaniu satysfakcji klienta.

Czekamy na Ciebie!

Prośbę o wsparcie techniczne możesz zgłosić do nas telefoniczne lub za pośrednictwem formularza WWW.

Gwarantujemy szybką reakcję na zgłoszony problem! Aż 9 na 10 otrzymanych zgłoszeń rozwiązujemy w tym samym dniu, w którym je otrzymaliśmy! Na każde zgłoszenie odpowiadamy nie później niż kolejnego dnia roboczego!

+48 32 259 11 88   PN-PT / 8:00 - 17:00